gerb ministry
Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe
Главная страница О проекте Карта портала Полезные ссылки Авторизация

Procedura de echivalare a certificatului de studii emis în străinătate

Procedura de echivalare a certificatului de studii emis în străinătate (CSS) constă din 5 etape:

I. Pregătirea setului de documente

1. Originalul certificatului de studii care trebuie echivalat în Rusia

Este obligatorie prezenţa suplimentului cu note. Verificaţi dacă numărul diplomei (atestatului) şi numărul indicat în supliment corespund. Dacă Rusia nu are semnat acordul cu privire la asistenţa juridică cu statul unde este emis documentul, atunci originalul trebuie să fie legalizat, fie prin aplicarea ştampilei „Apostilă", fie prin legalizarea consulară.

2. Traducerea certificatului de studii şi suplimentului acestuia în limba rusă

Traducerea trebuie să fie legalizată notarial. Dacă documentul este dublat complet în limba rusă (inclusiv şi ştampila), atunci nu este necesară traducerea, în schimbul acesteia se va face o copie legalizată notarial. Vă puteţi adresa la orice notar din Rusia. De asemenea, traducerea poate fi legalizată de un notar din altă ţară, cu condiţia că Rusia are semnat un acord cu privire la asistenţă juridică cu această ţară. Lista ţărilor cu care este semnat acordul cu privire la asistenţa juridică.

3. Copia paşaportului.

Pentru paşaportul străin (dacă acesta nu se dublează în limba rusă) este necesară traducerea în limba rusă legalizată notarial (vezi p.2).

Dacă dvs. vă depuneţi documentul, atunci se va prezenta copia paşaportului dvs.

Dacă depuneţi documentele conform procurii, trebuie să prezentaţi copia paşaportului dvs. şi copia paşaportului deţinătorului certificatului de studii.

Dacă se prezintă paşaportul cetăţeanului Federaţiei Ruse, atunci nu este necesar ca copiile să fie legalizate notarial. Este necesar să aveţi la depunere originalul paşaportului dvs., deoarece acesta va fi confruntat cu copia. În cazul expedierii prin poştă anexaţi copia paşaportului, faptul eliberării va fi verificat prin intermediul Serviciului Federal de Migraţie.

4. Procura.

Procura este necesară în cazurile în care deţinătorul CSS nu depune actele personal. Pentru perfectarea procurii folosiţi recomandările Departamentului principal de stat pentru evaluare a studiilor Главэкспертцентр (Glaveksperttsentr).

5. Certificat de schimbare a numelui şi/sau prenumelui

Dacă în diplomă este indicat numele de până la căsătorie, trebuie să prezentaţi, fie copia legalizată notarial a certificatului de căsătorie, fie originalul şi o copie simplă. Dacă certificatul este completat în altă limbă decât rusă, este necesară traducerea în limba rusă legalizată notarial.

Câteodată numele sau prenumele se schimbă indiferent de căsătorie, în acest caz este necesar să prezentaţi documentul emis de organul competent cu privire la schimbarea numelui sau prenumelui.

Set adiţional de documente.

Pentru urgentarea procesului de examinare a cererii se recomandă prezentarea următoarelor documente:

6. Copia certificatului de studii cu privire la studiile anterioare (atestatul şcolar sau diploma de colegiu, diploma de bacalaureat în cazul echivalării diplomei de master ş.a.) - în cazul echivalării documentelor de studii profesionale superioare.

Este necesară prezentarea copiei legalizate notarial, fie prezentarea originalului şi a unei copii simple. Dacă documentul nu se dublează în limba rusă, este necesară traducerea legalizată notarial a acestuia.

7. Certificat de arhivă de la instituţia de învăţământ, care confirmă faptul obţinerii studiilor şi emiterii documentului

În certificat trebuie să fie indicat:

  • data admiterii şi data finisării studiilor;

  • specialitatea (cursul) de studiu;

  • diploma (seria, numărul);

  • Numărul licenţei pe care instituţia de învăţământ îl are (sau l-a avut), (copia este anexată - a se vedea p.8);

  • programul de studiu (copia certificatului de acreditare este anexată - vezi p.8).

Dacă nu s-a putut obţine informaţia despre licenţă şi acreditare, trebuie, cel puţin, să se confirme faptul obţinerii studiilor şi emiterii documentului.

8. Copia licenţei pentru desfăşurarea activităţii didactice şi a certificatului de acreditare de stat (dacă aceasta este prevăzut de legislaţia ţării emitente).

Această informaţie poate fi combinată cu p.7 sau poate fi prezentată în copii separate.

II. Depunerea cererii .

Formularul cererii de acceptare spre examinare pentru recunoaştere şi echivalare pe teritoriul Federaţiei Ruse a certificatului de studii emis în străinătate este prezentat aici.

Puteţi depune documentele la Departamentul principal de stat pentru evaluare a studiilor personal sau prin reprezentant conform procurii, precum şi să le expediaţi prin poştă. Toate contactele.

III. Achitarea taxei de stat.

În conformitate cu Codul fiscal al Federaţiei Ruse, pentru eliberarea certificatului de recunoaştere şi echivalare în Federaţia Rusă a certificatelor de studii emise în străinătate se încasează taxa de stat în mărime de 4000 ruble.

Chitanţa pentru achitarea taxei de stat se acordă odată cu primirea documentelor, fie se expediază la adresa indicată de dvs. în cerere. Achitarea se va efectua doar în ruble.

Taxa de stat se va achita până la eliberarea certificatului, deoarece conform legii trebuie prezentat documentul care confirmă achitarea serviciului de stat.

Dacă la depunerea documentelor aţi utilizat serviciile poştei, chitanţa achitată (sau dispoziţia de plată îndeplinită) poate fi scanată şi expediată Departamentului principal de stat pentru evaluare a studiilor prin poşta electronică oplata@glavex.ru. Fişierul-imagine trebuie să fie în format jpeg, gif sau pdf cu rezoluţia de la 200 până la 300 puncte pe inci (dpi). Subiectul scrisorii trebuie să conţină doar numărul de înregistrare al cererii dvs.

IV. Aşteptarea examinării cererii.

Originalele documentelor le puteţi lua imediat după verificare. Pentru a verifica procesul de examinare de către Serviciul Federal de Supraveghere în Educaţie şi Ştiinţă (Рособрнадзор - Rosobrnadzor) a cererii dvs. accesaţi site-ul Departamentului principal de stat pentru evaluare a studiilor conform numărului de cerere, care este indicat în recipisă sau chitanţa de achitare a taxei de stat.

V. Primirea certificatului.

Certificatul de echivalare a certificatului emis în străinătate poate fi primit personal sau prin poştă.

Documentele se eliberează odată cu prezentarea originalului documentului care vă stabileşte identitatea, rechizitelor care au fost indicate în cerere. De asemenea, trebuie prezentată recipisa cu numărul de înregistrare sau copia cererii şi chitanţa achitată cu privire la achitarea taxei de stat.

Eliberarea documentelor:
Luni - Joi: de la 9:30 până la 17:30
Vineri - de la 9:30 până la 16:15
Întrerupere zilnic de la 13:00 până la 14:00

Pentru a primi documentele vă puteţi programa prin intermediul site-ului Departamentului principal de stat pentru evaluare a studiilor.

Certificatul, de asemenea, poate fi primit prin poştă. Expedierea şi transmiterea documentelor prin curieri este posibilă, dacă odată cu setul de documente a fost trimisă cererea pentru expedierea înapoi. În acest caz se recomandă contactarea departamentului de deservire la distanţă la telefonul +7 (495) 665-00-15 *504 sau conform formularului electronic (a se selecta categoria „deservire la distanţă").

Documentul oficial de echivalare este elaborat pe formularul Serviciului Federal de Supraveghere în Educaţie şi Ştiinţă în format A4, semnat de către Şeful adjunct, are număr, dată, amprenta ştampilei cu stema ţării.

În caz de orice folosire a materialelor site-ului HYPERLINK-UL ACTIV ESTE OBLIGATORIU
Toate materialele sunt protejate de legea privind drepturile de autor
Codul HTML al linkului:
<a href="">Procedura de echivalare a certificatului de studii emis în străinătate</a>
Căutare


Important
Linkuri
Ce e nou
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

© 2013 Ministerul educaţiei şi ştiinţei al Federaţiei Ruse
În caz de folosire a materialelor site-ului trimiterea la «Studii în Rusia pentru cetăţeni străini» şi înştiinţarea administratorului este obligatorie