gerb ministry
Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe
Главная страница О проекте Карта портала Полезные ссылки Авторизация

Aspirantura

Titlul ştiinţific al doctorului în ştiinţe reprezintă primul nivel, care confirmă oficial statutul de savant.
Următorul titlu ştiinţific (cel mai înalt) - doctor habilitat în ştiinţe. Acest titlu se acordă obligatoriu într-un domeniu ştiinţific strict concret reglementat, spre exemplu, tehnică, fizico-matematică, filosofie, pedagogie etc. De aceea titularul titlului ştiinţific oficial este nu pur şi simplu doctor în ştiinţe, dar doctor în ştiinţe tehnice, doctor în ştiinţe fizico-matematice etc.

Pentru obţinerea titlului ştiinţific doctorul în ştiinţe trebuie să aibă studii superioare de specialitate, să susţină trei examene  de doctorat, să susţină teza, să treacă controlul rezultatelor de susţinere la Comisia Superioară de Atestare a Ministerului educaţiei şi Ştiinţei a Federaţiei Ruse (CSA).

Examenele  de doctorat se susţin la istorie şi ştiinţele filosofice, la limba străină şi la disciplina care reflectă specialitatea ştiinţifică a tezei.

Aspirantul (candidatul la un titlu ştiinţific), indiferent de cetăţenie, trebuie să susţină examenul de doctorat la limba străină, stabilit de instituţia de învăţământ superior sau de instituţia, organizaţia ştiinţifică şi care este necesară  aspirantului (candidatului la un titlu ştiinţific) pentru executarea investigaţiilor de disertaţie.

Teza pentru atribuirea titlului de doctor  în ştiinţe trebuie să fie o lucrare ştiinţifică calificată, care înglobează soluţionarea sarcinilor, şi care are o importanţă considerabilă pentru respectivul domeniu de ştiinţă, sau în care sunt expuse elaborările ştiinţifice tehnice, economice sau tehnologice, ce au o importanţă considerabilă pentru economie.

Teza se susţine pe specialitate în conformitate cu nomenclatura de specialităţi a lucrătorilor ştiinţifici, adoptată în ţară.
Concurentul la  titlu ştiinţific de doctor în ştiinţe  prezintă teza în forma unui manuscris pregătit în mod special sau publicat în formă de monografie.
Teza trebuie să fie scrisă în mod personal, să conţină un ansamblu  al rezultatelor şi prevederilor de ultimă oră, înaintate de autor pentru susţinere publică,  să aibă o unitate de conţinut şi să justifice aportul personal al autorului în ştiinţă. Noile soluţii propuse de autor trebuie să fie argumentate cu stricteţe şi estimate în mod critic în comparaţie cu alte soluţii deja cunoscute. Teza, cu valoare aplicativă, trebuie să conţină informaţii cu privire la utilizarea practică a rezultatelor ştiinţifice obţinute de autor, iar teza cu valoare teoretică trebuie să conţină recomandări de utilizare a concluziilor ştiinţifice.

Teza, de regulă, se scrie în limba  rusă. Pentru soluţionarea problemei  privind posibilitatea prezentării teze, scrise în altă limbă, decât în limba rusă, consiliul ocupat cu tezele de doctor expediază la CSA un demers motivat.
Rezultatele principale ale tezei trebuie să fie publicate. CSA stabileşte şi periodic corectează Lista revistelor şi ediţiilor ştiinţifice recenzate naţionale şi a celor străine, unde trebuie să fie publicate cele mai importante rezultate ştiinţifice ale tezelor de doctor.

Pentru susţinerea tezei de doctor persoanelor din CSI, care au obţinut studii, după lichidarea URSS, în afara Rusiei, trebuie să prezinte certificatul de echivalare a studiilor superioare de specialitate, eliberat de  Ministerul Educaţiei a FR sau a Serviciului federal de supraveghere din domeniul educaţiei şi ştiinţei. În rest, modul de prezentare pentru susţinerea tezelor de doctor pentru cetăţenii din ţările CSI este similar ca şi pentru cetăţenii Federaţiei Ruse.

Susţinerea tezei de doctor  are loc la consiliile create în acest scop şi, de obicei, în limba rusă. Cu toate, că este posibilă susţinerea şi în limba străină. Condiţiile şi modul de susţinere, în acest caz, sunt expuse în Regulamentul cu privire la modul de acordare a titlurilor ştiinţifice.

Obţinerea  titlului ştiinţific de doctor în ştiinţe se realizează prin studii la aspirantură sau prin prezentarea lucrării pentru obţinerea titlului în universităţile sau institutele de cercetare ştiinţifică  din Rusia. Informaţii concrete sunt prezentate de pe site-urile instituţiilor şi pe site-ul CSA (http://vak.ed.gov.ru/).

Sursa:
Domracev V.G., d.ş.t., prof.; Retinskaia I.V. d.ş.t., prof.

În caz de orice folosire a materialelor site-ului HYPERLINK-UL ACTIV ESTE OBLIGATORIU
Toate materialele sunt protejate de legea privind drepturile de autor
Codul HTML al linkului:
<a href="">Aspirantura</a>
Căutare


Important
Linkuri
Ce e nou
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

© 2013 Ministerul educaţiei şi ştiinţei al Federaţiei Ruse
În caz de folosire a materialelor site-ului trimiterea la «Studii în Rusia pentru cetăţeni străini» şi înştiinţarea administratorului este obligatorie