gerb ministry
Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe
Главная страница О проекте Карта портала Полезные ссылки Авторизация

Doctorantura

Titlul de doctor habilitat în ştiinţe reprezintă treapta superioară, care confirmă oficial statutul de savant. Titlul se acordă obligatoriu într-o ramură ştiinţifică strictă, concret reglementată, spre exemplu, tehnică, fizico-matematică, filosofie, pedagogie etc. De aceea titularul titlului ştiinţific oficial este nu pur şi simplu doctor habilitat în ştiinţe, dar doctor habilitat în ştiinţe tehnice, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice etc.

Pentru obţinerea titlului ştiinţific de doctor habilitat în ştiinţe persoana trebuie să deţină titlul de doctor în ştiinţe,  să susţină teza de doctor habilitat, să obţină aprobarea rezultatelor privind susţinerea la Comisia Superioară de Atestare a Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei a Federaţiei Ruse (CSA), care în mod oficial acordă titlul solicitat.

Pentru susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe persoanelor din CSI, care au obţinut titlul ştiinţific de candidat în ştiinţe, în afara URSS şi Rusiei, trebuie să susţină procedura de reatestare (pentru cetăţenii din Belarus - nostrificarea la CSA  pentru titlul de doctor în ştiinţe şi să prezinte diploma obţinută  la consiliul de susţinere a tezei la locul de susţinere. În rest, modul de prezentare pentru susţinerea tezelor pentru cetăţenii din ţările CSI este similar ca şi pentru cetăţenii Federaţiei Ruse.

Teza, pentru atribuirea titlului ştiinţific de doctor habilitat în ştiinţe, trebuie să reprezinte o lucrare ştiinţifică calificată, unde în baza investigaţiilor întreprinse de autor a fost atins unul din rezultatele menţionate mai jos:

    - au fost elaborate prevederi teoretice, care în ansamblu pot fi calificate ca o nouă realizare ştiinţifică;

    - a fost soluţionată o importantă problemă ştiinţifică, având o importanţă social-culturală sau economică;

    - sunt expuse soluţii ştiinţific fundamentate din punct de vedere tehnic, economic sau tehnologic, implementarea cărora va constitui un aport considerabil în dezvoltarea economiei ţării.

Concurentul  la titlul ştiinţific de doctor habilitat în ştiinţe prezintă disertaţia în forma unui manuscris, pregătit în mod special, a unui raport ştiinţific sau a unei monografii publicate. Teza de doctor  habilitat trebuie să fie scrisă personal, să conţină un ansamblu al rezultatelor noi ştiinţifice, înaintate de autor pentru susţinere publică, să aibă o unitate de conţinut şi să justifice  aportul personal al autorului în ştiinţă. Noile soluţii  propuse  de autor trebuie să fie argumentate  cu stricteţe şi estimate în mod critic, în comparaţie cu alte soluţii deja cunoscute. Teza, cu valoare aplicativă, trebuie să conţină informaţii cu privire la utilizarea practică a rezultatelor ştiinţifice obţinute de autor, iar teza cu valoare teoretică trebuie să conţină recomandări de utilizare a concluziilor ştiinţifice.

Întocmirea tezei trebuie să corespundă prevederilor stabilite de Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Federaţiei Ruse. Teza, de regulă, se scrie în limba  rusă. Pentru soluţionarea problemei  privind posibilitatea prezentării tezei scrise în altă limbă, decât cea rusă, consiliul ocupat cu tezele de doctor  habilitat expediază la CSA un demers motivat.

Teza pentru atribuirea titlului de doctor habilitat în ştiinţe trebuie să fie prezentată în formă de raport ştiinţific pregătit de concurent, care însumează lucrările  ştiinţifice şi constructiv-experimentale publicate anterior în domeniul respectiv, care au o importanţă considerabilă pentru ştiinţă  şi practică, reprezintă o expunere generalizată, concisă a rezultatelor investigaţiilor efectuate de acesta şi cunoscute unui cerc larg de specialişti. 
Susţinerea tezei de doctor  habilitat  în formă de raport ştiinţific se aprobă cu permisiunea consiliului de experţi ai CSA în baza demersului consiliului creat în acest scop. Modul de prezentare a unui asemenea demers este prevăzut în Regulamentul cu privire la consiliul de audiere a tezelor.

Teza  sub formă de monografie este o ediţie - carte ştiinţifică, ce conţine cercetarea completă şi multilaterală a temei, care a obţinut recenzia ştiinţifică şi  a întrunit criteriile stabilite de Regulamentul   cu privire la modul de acordare a  titlurilor ştiinţifice.

Teza se susţine pe specialitate în conformitate cu nomenclatura de specialităţi a lucrătorilor ştiinţifici, adoptată în ţară.

Rezultatele principale ale tezei trebuie să fie publicate. CSA stabileşte şi periodic corectează Lista revistelor şi ediţiilor ştiinţifice naţionale şi a celor străine avizate, unde trebuie să fie publicate cele mai importante rezultate ştiinţifice ale tezelor.

Susţinerea tezei de doctor  habilitat are loc la consiliile create în acest scop şi, de obicei, în limba rusă. Cu toate, că este posibilă susţinerea şi în limba străină. Condiţiile şi modul de susţinere, în acest caz, sunt expuse în Regulamentul cu privire la modul de acordare a titlurilor ştiinţifice.

Obţinerea  titlului ştiinţific de doctor habilitat în ştiinţe se realizează prin studii la doctorantură sau prin prezentarea lucrării pentru obţinerea titlului în universităţile sau institutele de cercetare ştiinţifică  din Federaţia  Rusă. Informaţii concrete sunt prezentate pe  site-urile instituţiilor şi pe site-ul CSA (htt://vak.ed.gov.ru/).

Autori:
Domracev V.G., d.ş.t., prof.; Retinskaia I.V. d.ş.t., prof.;

În caz de orice folosire a materialelor site-ului HYPERLINK-UL ACTIV ESTE OBLIGATORIU
Toate materialele sunt protejate de legea privind drepturile de autor
Codul HTML al linkului:
<a href="">Doctorantura</a>
Căutare


Important
Linkuri
Ce e nou
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

© 2013 Ministerul educaţiei şi ştiinţei al Federaţiei Ruse
În caz de folosire a materialelor site-ului trimiterea la «Studii în Rusia pentru cetăţeni străini» şi înştiinţarea administratorului este obligatorie