gerb ministry
Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe
Главная страница О проекте Карта портала Полезные ссылки Авторизация

Programe de învăţământ mediu de specialitate

De regulă, programele didactice de învăţământ mediu de specialitate  (programele şcolilor medii tehnice (şcolilor polivalente)) includ ştiinţele umanitare, sociale şi ştiinţele naturii, inclusiv economia şi matematica, disciplinele generale în domeniul specialităţii şi speciale, precum şi lecţiile practice.

Programele de învăţământ ale colegiilor, suplimentar la programele didactice pentru şcolile  medii tehnice (şcolile polivalente), includ  un program cu durata de până la un an de pregătire  teoretică aprofundată şi instruire în specialitate, inclusiv un curs aprofundat de lecţii practice.

Pentru cei care se înscriu la şcolile medii tehnice (şcolile polivalente) sau colegiu în baza studiilor medii generale (9 clase),  programele posibile de instruire includ, de asemenea, disciplinele pentru învăţământul  mediu general (complet).

Planul de învăţământ este prevăzut pentru 45 de săptămâni ale anului de studiu. În mediu raportul lecţiilor teoretice faţă de cele practice este de 1la1. Norma generală a studentului constituie 54 de ore pe săptămână, inclusiv lucrul în clasă şi lucrul independent, în acelaşi timp orele  de clasă sunt în număr de 36 pe săptămână. În cazul studiilor în regimul săptămânii reduse (învăţământul seral) lucrul în clasă constituie 16 ore pe săptămână. În cazul învăţământului fără frecvenţă, fiecare student trebuie  să aibă posibilitatea de a frecventa 160 de ore în clasă pe an.

În cazul finalizării studiilor şi a susţinerii examenelor atestării finale de stat, studenţii primesc diploma corespunzătoare. Anexa la  diplomă conţine lista obiectelor, studiate pe durata studiilor şi notele obţinute.

Diploma de studii medii speciale acordă dreptul titularului fie să se ocupe de activitate în specialitate, în conformitate cu calificarea atribuită, fie să continue studiile în instituţiile de învăţământ superior de nivel universitar, în aceleaşi condiţii ca şi ale titularilor de atestate şcolare. Instituţiile de învăţământ de nivel universitar au dreptul să ia în calcul cursul trecut anterior şi să propună un program mai scurt de studii pentru absolvenţii şcolilor medii tehnice (şcolilor polivalente) sau colegiilor, care continuă studiile în aceeaşi specialitate.

În caz de orice folosire a materialelor site-ului HYPERLINK-UL ACTIV ESTE OBLIGATORIU
Toate materialele sunt protejate de legea privind drepturile de autor
Codul HTML al linkului:
<a href="">Programe de învăţământ mediu de specialitate</a>
Căutare


Important
Linkuri
Ce e nou
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

© 2013 Ministerul educaţiei şi ştiinţei al Federaţiei Ruse
În caz de folosire a materialelor site-ului trimiterea la «Studii în Rusia pentru cetăţeni străini» şi înştiinţarea administratorului este obligatorie