gerb ministry
Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe
Главная страница О проекте Карта портала Полезные ссылки Авторизация

Anunţ privind admiterea la studii a cetăţenilor străini şi conaţionalilor, stabiliţi peste hotare, la burse de stat în anul 2012

În scopul sprijinirii ţărilor străine în pregătirea cadrelor naţionale Ministerul educaţiei şi ştiinţei al Federaţiei Ruse (MEŞ al Rusiei) acordă pentru anul de studii 2012/2013 burse de stat pentru admiterea la studii a cetăţenilor străini şi conaţionalilor în instituţiile de învăţământ federale de stat de studii profesionale superioare din contul alocaţiilor de la bugetul federal la programele de pregătire a licenţiaţilor, specialiştilor, magiştrilor şi de studii postuniversitare (aspirantură, rezidenţiat, ordinatură, doctorantură) şi studii profesionale suplimentare (stagii, recalificare). Partea trimiţătoare va prezenta pentru fiecare candidat recomandat pachetul de documente, în urma examinării cărora, va fi luată o decizie de către grupul de lucru interdepartamental.

Pachetul obligatoriul de documente va conţine:

  1. Ancheta iniţială a candidatului care va fi completată în regim interactiv pentru a accelera coordonarea prealabilă a problemelor de admitere cu instituţiile gazde de învăţământ superior.

  2. Ancheta candidatului cu o fotografie color lipită.

  3. Copia paşaportului (pagini lizibile pentru perfectarea invitaţiei, care conţin datele de bază, cu termen de validitate de cel puţin 18 luni de la data începerii validităţii  vizei de studii de intrare).

  4. Copia certificatului de naştere cu traducere în limba rusă.

  5. Copia avizului medical privind lipsa contraindicaţiilor pentru efectuarea studiilor, eliberat de un organ oficial de ocrotire a sănătăţii din ţara de origine a candidatului.

  6. O copie a certificatului medical privind lipsa virusului de imunodeficienţă umană (HIV) şi a bolii SIDA, eliberat de un organ oficial de ocrotire a sănătăţii din ţara de origine a candidatului.  

  7. Copia documentului de studii cu anexele, care includ lista disciplinelor studiate şi mediile totale ale calificativelor (notelor) obţinute la examene.

Totodată, urmează a fi luate în consideraţie următoarele.

Pentru admiterea la studii la programele de pregătire a licenţiaţilor sau specialiştilor, se va prezenta un document de studii care este recunoscut în Federaţia Rusă ca document de model de stat privind studiile medii generale (complete) sau despre studii medii profesionale. Pentru admiterea la studii la programele de magistru se va prezenta un document cu privire la studii, care este recunoscut în Federaţia Rusă ca diplomă de licenţă (minim 4 ani de studii) sau ca diplomă de specialist (minim 5 ani de studii).

Pentru admiterea la studii la programele de studii postuniversitare profesionale (aspirantură, rezidenţiat, ordinatură) se va prezenta un document de studii recunoscut în Federaţia Rusă ca diplomă de specialist (minim 5 ani) sau magistru (minim 2 ani de studii după studii de patru ani la programele de pregătire a licenţiaţilor). Pentru studii în ordinatură se vor admite numai absolvenţii instituţiilor de învăţământ din Rusia.

Pentru admiterea la doctorantură se va prezenta un document de studii care este recunoscut ca document al Federaţiei Ruse privind gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe.

  1. Pentru studii la programele de studii postuniversitare profesionale candidatul va prezenta suplimentar:

pentru studii în aspirantură (rezidenţiat, ordinatură) un referat pe tema viitoarei cercetării ştiinţifice în limba rusă (1-2 pagini de text tipărit) şi lista publicaţiilor ştiinţifice, dacă acestea există;

pentru studii în doctorantură un referat pe tema viitoarei cercetării ştiinţifice în limba rusă şi lista publicaţiilor ştiinţifice;

Dreptul prioritar de admitere la studii li se acordă candidaţilor care au obţinut note mai mari la obiectele de profil la specialitatea aleasă. Copiile tuturor documentelor trebuie să dispună de o traducere în limba rusă certificată notarial.

Pachetul de documente al candidaţilor la studii se va prezenta de către partea trimiţătoare la Departamentul de colaborare internaţională a Ministerului educaţiei şi ştiinţei al Rusiei în termen până la 15 mai 2012 cu o scrisoare de însoţire oficială a ministerului naţional sau ambasadei Rusiei şi cu o listă a candidaţilor.

Denumirea specialităţii de studii alese de candidat şi cifrul acesteia trebuie să corespundă cu cele indicate în lista denumirilor specialităţilor de studii. Locul de studii (instituţia de învăţământ şi oraşul) va fi determinat de Ministerul educaţiei şi ştiinţei al Rusiei. Anul de studii începe în Federaţia Rusă de la 1 septembrie.

Pentru candidaţii care nu posedă limba rusă se va organiza studierea acesteia la facultatea de pregătire (secţiune) pe termen de până la 1 an.

Candidatul sosit la studii trebuie să aibă la el paşaportul, originalele documentelor de studii cu anexele, certificatele medicale şi suplimentar 7 fotografii (cu dimensiunea 4x6). Se recomandă să fie echipat corespunzător (reieşind din condiţiile climaterice ale Rusiei) şi să dispună de mijloace financiare iniţiale pentru acoperirea cheltuielilor de şedere în Federaţia Rusă. Partea rusă nu achită deplasarea candidatului la locul de studii şi înapoi spre patrie.

Candidatul va suporta cheltuielile ce ţin de organizarea întâlnirii acestuia, deplasarea la locul de studii şi procurarea poliţei de asigurare medicală pe teritoriul Federaţiei Ruse (echivalentul în dolari a cheltuielilor indicate constituie 250 dolari SUA (întâlnirea, transferarea la locul de studii) şi de la 250 de dolari SUA anual pentru procurarea poliţei de asigurare medicală).

În legătură cu prevederile legislaţiei ruse în domeniul migraţiei sosirea candidatului la studii trebuie să aibă loc cu cel mult 20 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de validitate a vizei de studii de intrare.

Cetăţenii străini, admişi la studii, sunt asiguraţi cu bursă lunară şi cămin în condiţii egale cu cetăţenii ruşi.

Instituţiile gazdă de învăţământ nu îşi asumă răspunderea pentru şederea în Rusia a membrilor familiei şi altor rude ale cetăţenilor străini admişi la studii.

Partea trimiţătoare trebuie să garanteze trimiterea oportună a cetăţeanului său în patrie (din contul părţii trimiţătoare) după terminarea studiilor, precum şi în cazul încălcării legilor Federaţiei Ruse, întreruperii înainte de termen a studiilor, în caz de stare de sănătate precară sau în caz de deces.


Anexă:
În caz de orice folosire a materialelor site-ului HYPERLINK-UL ACTIV ESTE OBLIGATORIU
Toate materialele sunt protejate de legea privind drepturile de autor
Codul HTML al linkului:
<a href="">Anunţ privind admiterea la studii a cetăţenilor străini şi conaţionalilor, stabiliţi peste hotare, la burse de stat în anul 2012</a>
Căutare


Important
Linkuri
Ce e nou
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

© 2013 Ministerul educaţiei şi ştiinţei al Federaţiei Ruse
În caz de folosire a materialelor site-ului trimiterea la «Studii în Rusia pentru cetăţeni străini» şi înştiinţarea administratorului este obligatorie