gerb ministry
Russian
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português

Kazakh
Ққ
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
M
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Modul de perfectare şi de prelungire a vizei pentru Rusia

Pentru intrarea în Federaţia Rusă cetăţeanul străin trebuie să prezinte un act autentic care îl legitimează şi care este recunoscut, ca atare, de Federaţia Rusă, precum şi viza, dacă contractul internaţional nu prevede altă modalitate de intrare în Federaţia Rusă.

Modul şi condiţiile de perfectare şi de eliberare a vizelor, prelungirea termenului de valabilitate a vizelor, restabilirea în cazul pierderii, precum şi modul de anulare este prevăzut de Hotărârea Guvernului Federaţiei Ruse din 9 iunie 2003 Nr. 335 (în conformitate cu Hotărârea Guvernului Federaţiei Ruse din 27 februarie 2010 Nr. 98 Cu privire la introducerea modificărilor în Regulamentul privind stabilirea formei vizei, modul şi condiţiile de perfectare şi de eliberare, de prelungire a termenului de valabilitate, de restabilire a vizei în caz de pierdere, precum şi modul de anularea a acesteia")

În scopul perfectării vizei, cetăţeanul străin urmează să se adreseze la reprezentanţa diplomatică sau la instituţia consulară a Federaţiei Ruse, personal, sau prin reprezentantul său autorizat, în modul stabilit, şi să prezinte următoarele documente:

 • actul autentic, de legitimare a persoanei şi care este recunoscut, ca atare, de Federaţia Rusă;

 • ancheta pentru obţinerea vizei, completată şi 1 (una) fotografie;

 • fotografia cu mărimea 3 x 4 cm;

 • poliţa de asigurare medicală, dacă contractele internaţionale ale Federaţiei Ruse nu prevăd altceva;

 • în cazul în care cetăţeanul străin solicită eliberarea vizei pe un termen ce depăşeşte trei luni, acesta este obligat să prezinte suplimentar un certificat ce atestă lipsa infecţiei cu virusul imunodeficienţei umane (HIV).

Mărimea taxei consulare pentru perfectarea vizei pentru Rusia se stabileşte de comun acord. Pentru cetăţenii din Uniunea Europeană taxa pentru perfectarea vizei constituie 35 de euro, iar în cazul perfectării vizei în regim de urgenţă (în trei zile) taxa se dublează.

Pentru obţinerea vizei este necesar să aveţi invitaţie din partea Federaţiei Ruse pentru intrarea în ţară, care se perfectează în subdiviziunile Serviciului Federal de Migraţie. Demersul privind perfectarea invitaţiei poate fi făcut din partea autorităţilor administraţiei locale, persoanelor juridice, a cetăţenilor Federaţiei Ruse, precum şi a cetăţenilor străini care locuiesc pe teritoriul Federaţiei Ruse sau a apatrizilor.

În baza invitaţiei, perfectate de subdiviziunile Serviciului Federal de Migraţie se eliberează următoarele tipuri de vize obişnuite:

 • personale;

 • de afaceri;

 • umanitare;

 • de studii;

 • de lucru.

În funcţie de numărul de intrări - ieşiri permise vizele pot fi cu o singură intrare, cu două intrări şi vize multiple.

Cetăţeanului străin, căruia i s-a permis intrarea pe teritoriul Federaţiei Ruse, pentru şedere provizorie, în temeiul deciziei autorităţii teritoriale a Serviciului Federal de Migraţie, a reprezentanţei diplomatice sau a instituţiei consulare a Federaţiei Ruse i se eliberează o viză de şedere provizorie pe un termen de 4 luni, care va fi prelungită de către autoritatea teritorială a Serviciului Federal de Migraţie la locul punerii la evidenţa migraţională, la locul de trai al cetăţeanului străin prin eliberarea vizei multiple pe durata valabilităţii permisului provizoriu de şedere în ţară;
cetăţeanului străin, cu permis provizoriu de şedere, pe durata şederii sale provizorii pe teritoriul Federaţiei Ruse, de către autoritatea teritorială a Serviciului Federal de Migraţie se eliberează viză multiplă de şedere persoanei cu şedere provizorie, pe durata valabilităţii permisului provizoriu de şedere în ţară;

Este bine de reţinut, că scopul real de intrare în Federaţia Rusă a cetăţeanului străin trebuie să corespundă tipului de viză pe care acesta o deţine.

Cetăţeanul străin la intrarea în Federaţia Rusă completează fişa de migraţie, indică informaţiile care se conţin în viză, iar la sosirea la destinaţie, pe teritoriul Federaţiei Ruse prezintă actele pe care le deţine asupra sa părţii responsabile de această problemă pentru punerea la evidenţa migraţională.

Termenul aflării persoanei străine pe teritoriul Federaţiei Ruse se stabileşte în conformitate cu termenul de valabilitate a vizei.

Cetăţeanul străin este obligat să părăsească teritoriul Federaţiei Ruse la expirarea termenului permis de şedere. Pentru prelungirea termenului de valabilitate a vizei şi a termenului de aflare este necesar să se adreseze autorităţilor serviciului de migraţie, în prealabil, până la expirarea termenului sus-menţionat.

Astfel, cetăţenii străini, sosiţi pe teritoriul Federaţiei Ruse cu vize multiple sau cu vize multiple anuale în scop umanitar, se pot afla pe teritoriul Federaţiei Ruse, în linii mari maximum 90 de zile pe durata fiecărei perioade de 180 zile.

În cazul în care cetăţeanul străin este nevoit să părăsească teritoriul Federaţiei Ruse, prelungirea termenului de valabilitate a vizei se va efectua de către reprezentanţa Ministerului Afacerilor Externe a Federaţiei Ruse, aflată la frontieră (inclusiv la punctul de trecere a frontierei de stat), sau de către autoritatea de frontieră - cel puţin pentru 3 zile.

În toate celelalte cazuri prelungirea valabilităţii vizei obişnuite este de competenţa Serviciului Federal de Migraţie sau a autorităţilor teritoriale.

Termenul de valabilitate a vizei poate fi prelungit până la 10 zile cu condiţia ca termenul total de şedere a cetăţeanului străin pe teritoriul Federaţiei Ruse să nu depăşească 90 de zile pe durata fiecărei perioade de 180 zile.

În cazul circumstanţelor cu caracter umanitar (necesitatea unui tratament extrem, o afecţiune complicată sau decesul unei rude apropiate, domiciliată pe teritoriul Federaţiei Ruse) viza poate fi prelungită pe un termen necesar pentru întreprinderea măsurilor în funcţie de circumstanţele create şi plecarea cetăţeanului străin de pe teritoriul Federaţiei Ruse (la prezentarea actelor care ar confirma producerea unor asemenea circumstanţe).

În cazul existenţei circumstanţelor de forţă majoră (circumstanţe extraordinare şi inevitabile în condiţiile date), precum şi situaţii cu caracter de calamitate, viza, de asemenea, poate fi prelungită pe un termen necesar pentru ieşirea din Federaţia Rusă.

Prelungirea termenului de valabilitate a vizei se efectuează de către autorităţile de stat menţionate mai sus la locul de aflarea a cetăţeanului străin la evidenţa de migrare la locul de sosire sau la locul real de sosire, fie la punctul de trecere a frontierei de Stat a Federaţiei Ruse în baza cererii, prezentată în formă scrisă, şi a demersului organizaţiei sau a persoanei fizice care l-a invitat, precum şi a actelor ce confirmă necesitatea unei asemenea prelungiri.

Cetăţeanul străin, aflat pe teritoriul Federaţiei Ruse în baza vizei anuale multiple de lucru sau de studii poate să se afle neîntrerupt în Rusia pe durata termenului de valabilitate indicat în viză.

Cetăţeanul străin, în cazul în care există circumstanţe, care servesc drept temei pentru prelungirea vizei, personal, trebuie să se adreseze prin depunerea unei cereri de prelungire a vizei la autoritatea teritorială a Serviciului Federal de Migraţie până la expirarea termenului de valabilitate a vizei pe care o deţine. Concomitent cu cererea, prezintă şi un act autorizat care autentifică legitimitatea persoanei străine, cotorul actului ce confirmă sosirea la locul de şedere, se anexează şi demersul organizaţiei sau a cetăţeanului la invitaţia cărora acesta a sosit, două fotografii 3x4 şi bonul de plată a taxei de stat.

Mărimea taxei de stat pentru prelungirea vizei se stabileşte de Codul Fiscal al Federaţiei Ruse şi în funcţie de tipul vizei se încadrează intre 300 şi 400 de ruble. În condiţii stabilite de comun acord şi în conformitate cu contractele internaţionale unele categorii de cetăţeni străini sunt eliberaţi de plata taxei de stat pentru prelungirea vizei. În prezent această normă se referă la cetăţenii din Uniunea Europeană.

Termenul de examinare a cererii privind prelungirea vizei nu trebuie să depăşească 20 de zile.

Cetăţeanul străin, care nu a părăsit teritoriul Federaţiei Ruse la expirarea termenului de valabilitate a vizei, fie că nu s-a adresat pentru a prelungi viza, poate fi tras la răspundere pe cale administrativă (amendat cu o sumă cuprinsă între 2000 şi 5000 rub.) şi chiar expulzat de pe teritoriul Federaţie Ruse, ulterior, cu interdicţie de intrare în Federaţia Rusă pe un termen de 5 ani.

Sursa: Serviciului Federal de Migraţie din Rusia

În caz de orice folosire a materialelor site-ului HYPERLINK-UL ACTIV ESTE OBLIGATORIU
Toate materialele sunt protejate de legea privind drepturile de autor
Codul HTML al linkului:
<a href="">Modul de perfectare şi de prelungire a vizei pentru Rusia</a>
Căutare


Important
Linkuri
Ce e nou
  (),

   ,

© 2013 Ministerul educaţiei şi ştiinţei al Federaţiei Ruse
În caz de folosire a materialelor site-ului trimiterea la Studii în Rusia pentru cetăţeni străini şi înştiinţarea administratorului este obligatorie