gerb ministry
Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe
Главная страница О проекте Карта портала Полезные ссылки Авторизация

Controlul migraţiei

La trecerea frontierei Federaţiei Ruse, sunteţi obligaţi, indiferent de transportul cu care circulaţi pentru a intra pe teritoriul Federaţiei Ruse, să completaţi fişa de migraţie.

Fişa de migraţie reprezintă documentul, care conţine informaţii despre cetăţeanul străin, care a intrat pe teritoriul Federaţiei Ruse, precum şi serveşte drept act de verificare a şederii provizorie a acestuia pe teritoriul Federaţiei Ruse.

Formularul fişei de migraţie se eliberează cetăţenilor străini la intrare pe teritoriul Federaţiei Ruse, gratuit, de către persoanele autorizate ale autorităţilor de control migraţional (la frontieră), fie de reprezentanţii organizaţiei, care acordă servicii de transport cetăţenilor străini, care intră pe teritoriul Federaţiei Ruse.

Formularul fişei de migraţie se completează în limba rusă. În cazul în care nu cunoaşteţi limba rusă se admite completarea datelor personale cu litere ale alfabetului latin în conformitate cu datele indicate în actul ce legalizează persoana.

Fişa de migraţie completată se prezintă angajatului serviciului de frontieră (pentru pasagerii aflaţi în tranzit - serviciului de imigraţie), care verifică datele prezentate, face însemnări cu privire la data trecerii frontierei şi introduce datele respective în baza de date electronice.

În cazul deteriorării sau pierderii fişei de migraţie Dvs. sunteţi obligaţi în termen de 3 zile să anunţaţi despre aceasta cea mai apropiată, de locul aflări Dvs., autoritate teritorială a Serviciului Federal de Migraţie. Acolo, la prezentarea actelor în temeiul cărora Dvs., aţi intrat pe teritoriul Federaţiei Ruse, gratuit, vi se eliberează un duplicat al fişei de migraţie.

La ieşirea de pe teritoriul Federaţiei Ruse sunteţi obligaţi să întoarceţi fişa de migraţie persoanei oficiale a autorităţii de control la frontieră de la punctul de trecere a frontierei de stat a Federaţiei Ruse.

De asemenea, trebuie să cunoaşteţi neapărat:

În conformitate cu legislaţia Federaţiei Ruse Dvs. sunteţi obligat să vă înregistraţi la locul aflării provizorie în termen de trei zile. Înregistrarea se efectuează de către autorităţile teritoriale ale afacerilor interne. În cazul în care aveţi nevoie să prelungiţi termenul aflării pe teritoriul Federaţiei Ruse, trebuie să vă adresaţi autorităţilor teritoriale ale afacerilor interne de la locul înregistrării provizorii a Dvs.

Actele juridice - normative care reglementează modul de intrare pe teritoriul Federaţiei Ruse şi de ieşire de pe teritoriul Federaţiei Ruse:

Regulile ţinerii evidenţei migraţionale a persoanelor străine şi a apatrizilor pe teritoriul Federaţiei Ruse. (ru)

Regulile de depunere a declaraţiilor de către persoanele străine şi apatrizi cu privire la confirmarea şederii pe teritoriul Federaţiei Ruse (ru)

În caz de orice folosire a materialelor site-ului HYPERLINK-UL ACTIV ESTE OBLIGATORIU
Toate materialele sunt protejate de legea privind drepturile de autor
Codul HTML al linkului:
<a href="">Controlul migraţiei</a>
Căutare


Important
Linkuri
Ce e nou
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

© 2013 Ministerul educaţiei şi ştiinţei al Federaţiei Ruse
În caz de folosire a materialelor site-ului trimiterea la «Studii în Rusia pentru cetăţeni străini» şi înştiinţarea administratorului este obligatorie