gerb ministry
Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe
Главная страница О проекте Карта портала Полезные ссылки Авторизация

Fişa de migraţie

Eliberarea formularelor fişelor de migraţie pentru cetăţenii străini se efectuează:

    a) în cazul deplasării cu transport aerian (maritim, fluvial) - de către membrii echipajului aerian (maritim, fluvial);

    b) în cazul deplasării cu transport feroviar - de către membrii brigăzii trenuri;

    c) în cazul deplasării cu transport auto în comun (autobuze) - de către conducătorii auto;

    d) în cazul deplasării cu transport personal (particular) sau pe jos - de către persoana responsabilă a autorităţii de control la frontieră.

Se admite completarea de către cetăţenii străini, ce intră pe teritoriul Federaţiei Ruse, a formularelor fişelor de migraţie nemijlocit în sălile de sosire din aeroporturi (porturi maritime, fluviale, treceri auto) până la demararea controlului de frontieră.

Cotorul de intrare şi ieşire a fişelor de migraţie (tichetele „A" şi „B") se completează personal de către posesorii actelor, ceea ce confirmă dreptul de intrare şi şedere pe teritoriul Federaţiei Ruse, se completează clar, fără ştersături şi corectări cu cerneală sau (pix) de culoare neagră, albastră sau violetă.

În cazul în care cetăţeanul străin nu posedă limba rusă, se permite completarea datelor personale cu litere ale alfabetului latin care vor corespunde cu datele indicate în paşaport sau în alt act, prin care se legitimează persoana în cauză.

Fişa de migraţie se completează pentru fiecare cetăţean străin indiferent de vârstă.

Menţiunile cu privire la intrare-ieşire se înscriu în coloanele „Pentru menţiuni de serviciu" ale fişelor de migraţie de către persoanele autorizate de la punctele de control la frontieră (iar pentru pasagerii aflaţi în tranzit - şi a celor de imigraţie) în momentul trecerii controlului de frontieră (de imigraţie) a cetăţenilor străini.

Cotorul de intrare al fişei de migraţie completat (tichetul „A") cu aplicarea menţiunilor de intrare sunt luate de la posesori la intrarea pe teritoriul Federaţiei Ruse de către persoanele autorizate de la punctele de control la frontieră.

Cotorul de ieşire al fişei de migraţie completat (tichetul „B") cu aplicarea menţiunilor de intrare se păstrează la cetăţenii străini pe durata întregii perioade de aflare pe teritoriul Federaţiei Ruse şi sunt prezentate persoanelor autorizate de la punctele de control la frontieră la ieşirea de pe teritoriul Federaţiei Ruse.

În cazul deteriorării intenţionate sau a pierderii fişei de migraţie pe durata aflării pe teritoriul Federaţiei Ruse cetăţenii străini sunt obligaţi în termen de 3 zile să anunţe despre aceasta autoritatea teritorială a Serviciului Federal de Migraţie a Federaţiei Ruse, care, după verificarea datelor de paşaport a solicitantului, conform datelor de evidenţă i se eliberează un duplicat al fişei de migraţie cu înscrisul corespunzător în coloana „Pentru menţiuni de serviciu".

În cazul în care cetăţeanul străin a sosit la punctul de trecere pentru controlul vamal la ieşirea de pe teritoriul Federaţiei Ruse, neavând asupra sa fişa de migraţie, persoana autorizată, care reprezintă autoritatea de frontieră de la punctul de control propune completarea tichetului „B" a unui formular în alb a fişei de migraţie. Iar în coloana „Pentru menţiuni de serviciu" se va face un înscris corespunzător.

Model de acte:


Sursa:: http://www.fms.gov.ru/documents/migrant/

În caz de orice folosire a materialelor site-ului HYPERLINK-UL ACTIV ESTE OBLIGATORIU
Toate materialele sunt protejate de legea privind drepturile de autor
Codul HTML al linkului:
<a href="">Fişa de migraţie</a>
Căutare


Important
Linkuri
Ce e nou
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

© 2013 Ministerul educaţiei şi ştiinţei al Federaţiei Ruse
În caz de folosire a materialelor site-ului trimiterea la «Studii în Rusia pentru cetăţeni străini» şi înştiinţarea administratorului este obligatorie